Gastenboek

Ik ben zeer blij dat ik dankzij de uitvinding van het internet nu ook computergewijs bereikbaar ben voor uw boodschappen, opmerkingen, suggesties, commentaren, bespiegelingen, ideeën, mijmeringen, eerbetuigingen, liefdesverklaringen en hartekreten. U moet weten dat al uw berichten mij keer op keer benieuwen en verblijden.

Niet zelden zijn ze voor mij een oprechte steun, ze helpen me echt om te blijven volharden in mijn nobele levenstaak, nl. het schrijven en zingen van liederen ter vermaak en ter troost, liederen die het menselijke hart weten te beroeren, liederen waaraan U iets heeft.

Aldus zeg ik U: ga uw gang, hou je niet in, wees niet verlegen, kom er voor uit, plaats uw boodschap zonder vrees, ik ben er blij mee. Zonder uw steun, zonder uw liefde zou ik een prediker zijn in de woestijn.

Plaats uw boodschap zonder vrees