30 jaar Guido Belcanto: "Een zanger moet trachten de pijn te verzachten"

3- dubbele CD